Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Is One Good School muid le Jigsaw agus tá do chabhair ag teastáil!

A thuistí agus a chaomhnóirí - ar mhiste libh an suirbhé gearr thíos a líonadh - Dear parents and guardians, please take a moment to fill in the survey below to help us plan for supporting Mental Health in the School Community - One Good School
17-Bealtaine-22
Is One Good School muid le Jigsaw agus tá do chabhair ag teastáil!
ONE GOOD SCHOOL - Parents' 1 minute Survey
Féin-mheasúnú An Tuiste/Chaomnóra - One Good School - Parent/Guardian Self-Assessment:
-
Glac nóiméad amháin le do thoil chun suirbhé gearr a chomhlíonadh suirbhé anseo chun tacú le cúrsaí meabhairshláinte sa phobal scoile.
Please take 1 minute to fill in our ONE GOOD SCHOOL short survey to support Mental Health in our school community.

Tá meabhairshláinte agus folláine na n-óg tábhachtach dár scoil – ba mhaith linn go mbeadh ár bpobal scoile mar áit ina gcothaítear agus ina gcuirtear luach ar mheabhairshláinte agus ar fholláine.

Youth mental health and wellbeing are important to our school – we want our school community to be a place where mental health and wellbeing is nurtured and valued.
-
Agus sinn ag obair chuige seo, táimid ag glacadh páirte i dtionscnamh Jigsaw One Good School, a fhéachann le tacú lenár bpobal scoile meabhairshláinte na hóige a chur chun cinn. Ciallaíonn cuid de seo oibriú i gcomhpháirtíocht le tuismitheoirí agus caomhnóirí, ionas gur féidir le daoine óga tacaíocht a fháil ó dhaoine fásta a bhfuil eolas agus scileanna meabhairshláinte acu, sa bhaile agus ar scoil.

In working towards this, we are taking part in Jigsaw’s One Good School initiative, which seeks to support our school community to promote youth mental health. Part of this means working in partnership with parents and guardians, so that young people can be supported by adults who have mental health knowledge and skills, both at home and at school.
-

Is í aidhm an tsuirbhé ghearr seo ná cabhrú le Foireann One Good School na scoile againn níos mó a fháil amach faoi na rudaí a bhraitheann tuismitheoirí/caomhnóirí a theastaíonn uathu maidir lena gcuid eolais agus scileanna meabhairshláinte a fhorbairt. Cabhróidh an méid a insíonn tú dúinn dúinn plean gníomhaíochta One Good School a fhorbairt ionas gur féidir linn oibriú le chéile mar phobal scoile chun tacú le torthaí meabhairshláinte níos fearr do dhaoine óga.

The aim of this short survey is to help our school’s One Good School Team to find out a little more about what parents/guardians feel they need in relation to building their mental health knowledge and skills. What you tell us will help us to develop a One Good School action plan so we can work together as a school community to support better mental health outcomes for young people.
-

Tá LCC agus CNT bródúil as a bheith mar chuid de thionscnamh One Good School le Jigsaw .

Chun níos mó a fhoghlaim faoi Jigsaw agus ár ról laistigh den eagraíocht, féach ar an bhfíseán seo a leanas le do thoil agus lean an cód QR sa phóstaer.

LCC and CNT are proud to be part of Jigsaw's One Good School initiative.

To learn more about jigsaw and our role within the organisation please watch the following video and follow the QR code in the poster.

https://www.youtube.com/watch?v=cFqKhdEqF1k English version of info video.

https://www.youtube.com/watch?v=BJT2oj1DUfE Leagan Gaeilge

Míle buíochas
rpf_One_good_school_English_QR_code.jpg
mul_One_good_school_Gaeilge.jpg

https://www.luttrellstowncc.ie/News/ONE-GOOD-SCHOOL--Parents-1-minute-Survey/174863/Index.html

Meith 03
2022
Laethanta saoire an tsamhraidh bl. 1,2,4,5 yr start of summer holidays
Lún 24
2022
Tús an Téarma - Term Starts
Lún 24
2022
Bl 5&6 Ionduchtú - 5th &6th Year induction
Lún 25
2022
bl1 Ionduchtú / 1st yr induction
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2022 Coláiste na Tulchann