Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

CBA

Eolas Faoi na Measúnuithe Rangbhunaithe (MRB) do Bhliainghrúpaí 2 & 3 Info about the Classroom Based Assessments (CBA) for 2nd
Cuirtear síos go cuimsitheach ar ionchais na MRBanna do dhaltaí an dara agus tríú bliain thíos. There is a comprehensive
M.Fómh 12
2024
Scoil Dúnta Traenáil School closed Staff training
M.Fómh 17
2024
Scoil ag dúnadh luath 14:23 School closes early for Staff Meeting
M.Fómh 19
2024
Oíche Check&Connect Bl.1
M.Fómh 26
2024
Oíche Oscailte CNT/LCC Open Night
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15, D15 DY29.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2024 Coláiste na Tulchann