Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Ceardlanna do Thuistí/Choamhnóirí - Workshops for parents and guardians

20-Meán Fómhair-22
Ceardlanna do Thuistí/Choamhnóirí - Workshops for parents and guardians

A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí, a chara,

Agus scoilbhliain nua ar bun againn ba mhaith linn tú a chur ar an eolas faoi na cainteanna atá ar bun ag Cumann Náisiúnta na dTuismitheoirí BOO, EBTNPA do thuismitheoirí. Chuaigh an EBTNPA i gcomhar le Barnardos anuraidh agus d’iarr orthu sraith cainteanna a fhorbairt agus a chur i láthair do thuismitheoirí uile na mac léinn i scoileanna BOO.

Tugann na cainteanna seo aghaidh ar ábhair reatha agus ar cheisteanna imní a bhíonn ag Barnardos ina gcuid oibre ar an talamh, chomh maith le haiseolas a sholáthraíonn Cumainn Tuismitheoirí. Thug siad 2 chaint an téarma seo caite agus beidh siad ag cur 6 caint ar fáil an scoilbhliain seo, 3 cinn roimh agus 3 cinn tar éis na Nollag.

As we embark on a new school year we would like to inform you of the talks that the ETB National Parents Association, EBTNPA have put in place for parents. The EBTNPA teamed up with Barnardos last year and asked them to develop and present a series of talks for all the parents of students in ETB schools.

These talks address current topics and issues of concern that Barnardos are encountering in their work on the ground, as well as from feedback provided by Parent Associations. They delivered 2 talks last term and will be providing 6 talks this school year, 3 before and 3 after Christmas.

-

Beidh an chéad chaint ar "Ag tacú le déagóirí cairdeas sláintiúil agus muintearas a chruthú" agus beidh sé ar siúl Dé Céadaoin 28 Meán Fómhair ag 7.30pm.

Beidh an chéad chaint eile ag deireadh mhí Dheireadh Fómhair ag tús mhí na Samhna agus ansin ceann eile ag tús mhí na Nollag.

Cuirfidh Barnardos as a bpáirt féin acmhainní breise ar fáil dá Líne Chabhrach tar éis gach seimineár gréasáin agus seolfaidh siad faisnéis tacaíochta ábhartha chuig gach tuismitheoir a chláraíonn le haghaidh cainte.

Cliceáil le do thoil ar an nasc clárúcháin le haghaidh an webinar anseo le haghaidh ár gcéad seimineár gréasáin eile, "Ag tacú le déagóirí cairdeas sláintiúil agus muintearas a fhorbairt" a bheidh ar siúl Dé Céadaoin seo chugainn 28 Meán Fómhair ag 7:30pm.

The first talk will be on "Supporting teenagers to create healthy friendships and a sense of belonging" and will take place on Wednesday 28th September at 7.30pm.

The next talk will be at the end of Oct beginning of November and then another at the start of December.

Barnardos for their part will provide extra resources for their Helpline after each webinar and will send relevant supporting information to every parent who registers for a talk.

Please click the webinar registration link here for our next Webinar, "Supporting teenagers to develop healthy friendships and sense of belonging" which is being held next Wednesday 28th September at 7:30pm.

95466E96-DC77-4995-B226-EA36AE29DC30.png

Noll 04
2023
Scoil dúnta - College closed
Noll 07
2023
Lá Fiontraíochta - Enterprise Day
Noll 12
2023
IB/TY Oiliúint Barista Training
Noll 12
2023
Bl.6 Cruinniú Tuistí PTM 2023/4 6th Year
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2023 Coláiste na Tulchann