Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Eolas do thuistí agus Daltaí i Rang 6 - Infromation from Open Night for those who couldn't be there

16-Meán Fómhair-22
Eolas do thuistí agus Daltaí i Rang 6 - Infromation from Open Night for those who couldn't be there

A Chairde,

Bhí ard-oíche againn anseo sa scoil aréir ag insint don phobal áitiúil faoi dheiseanna oideachais iarbhunscoile as Gaeilge anseo i gColáiste na Tulchann ar champas oideachais Choláiste Pobail Bhaile Lotrail (LCC). Brúigh anseo chun an cur i láthair a fheiceáil ar eagla nach raibh tú linn.

We had a wonderful night last night at the first proper post-Covid Open Night, where we had a full house discussing the options for Irish-medium education here in Coláiste na Tulchann on LCC's educational campus. See the presentation here

Rinne na daltaí agus na múinteoirí éacht agus mór ár mbuíochas dóibh siúd agus na daoine uile a tháinig ar cuairt chugainn.

Buíochas mór to the oidí and students, who did the school proud with their preparation and cooperation on the night and to all the parents and primary school pupils who made time to come and visit us.

Fógrófar an próiseas iontrála/iarratais an tseachtain seo chugainn. The application notice/procedures will be posted next week.

Grma

D.Fómh 10
2022
Turas Scoile bl 2 School Trip
D.Fómh 13
2022
Scoil Dúnta ag 2:25 Cruinniú Foirne Staff meeting school closes 2:25pm
D.Fómh 17
2022
Cuairt Erasmus go BAC - Dublin Erasmus Visit
D.Fómh 26
2022
Cruinniú Tuistí 2022/23 PTM bl 6
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2022 Coláiste na Tulchann