Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Iarnród Éireann - Teachtaireacht/Message

26-Deireadh Fómhair-22
Iarnród Éireann - Teachtaireacht/Message

A Chairde,

Bhí Iarnród Éireann i dteagmháil leis an scoil chun a chur in iúl dúinn go bhfuil roinnt páistí in aois scoile ag léimt thar an ngeata ar an gcrosaire comhréidh ag an líne iarnróid. Seachas gur cion é, tá sé seo thar a bheith contúirteach ar an gcéad dul síos.

Irish Rail have been in touch with our College to inform us that a number of school going aged children are choosing to hop the barrier at the level crossing at the railway line. Apart from it being an offence, this is extremely dangerous in the first instance.

-

Labhair le do mhac/iníon, le do thoil, faoi na hiarmhairtí tubaisteacha a d'fhéadfadh a bheith ann leis an iompar contúirteach seo . Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara freisin gur féidir le hIarnród Éireann fíneálacha a ghearradh as an iompar seo.

Please speak with your son/daughter about the potential catastrophic consequences of engaging in this dangerous behaviour. It is also important to note that Irish Rail can issue fines for this behaviour.

Grma

Foireann LCC/CNT

Noll 05
2022
Scoil dúnta
Noll 12
2022
Turas Erasmus chuig Berlin na Gearmáinse - Erasmus Trip
Noll 14
2022
Cruinniú Tuistí bl5 Scoil dúnta 15:08/ PTM bl 5 school closed 15:08
Noll 22
2022
Saoire an Gheimhridh - Winter Break
29-Samh-2022
faoi oibreacha feabhais ar an bhfoirgneamh scoile / about remedial works on the school building
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2022 Coláiste na Tulchann