Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Torthaí SS/ JC results 2022

22-Samhain-22
Torthaí SS/ JC results 2022

A Thuistí agus Choamhnóirí Lucht na hIdirbhliana - Dear TY parents and guardians,

Ós rud é go bhfuil scoláirí na hIdirbhliana ar thaithí oibre, tabharfar torthaí scrúdaithe dóibh Dé Céadaoin 23 Samhain ag 2pm má bhíonn siad ar fáil le teacht suas chun na scoile. Tabharfar na torthaí dóibh agus ansin ligfear ar ais abhaile iad. Murar féidir le dalta freastal ar an gColáiste Dé Céadaoin is féidir leo logáil isteach ar líne ó 4pm chun a dtorthaí a fháil. Tá uimhir PIN ag teastáil chuige seo agus is féidir é a fháil ón oifig am ar bith amárach nó maidin Dé Céadaoin. Más mian leat is féidir le siblín an PIN a bhailiú ach nóta a chur ina ndialann ag iarraidh é seo a thaispeáint don oifig.

As TY students are on work experience, they will be given their exam results on Wednesday 23rd November at 2pm if they are available to come up to the school. They will be given the results and then allowed back home. If a student cannot make it up to the College on Wednesday they can log in online from 4pm to get their results. A PIN number is required for this which can be obtained from the office any time tomorrow or Wednesday morning. If you would like a sibling to collect the PIN please put a note in their journal requesting this to show the office.

https://www.luttrellstowncc.ie/News/Junior-Cycle-Exam-Results-for-TY-Students/190082/Index.html

Mise le meas,

LCC

Noll 04
2023
Scoil dúnta - College closed
Noll 07
2023
Lá Fiontraíochta - Enterprise Day
Noll 12
2023
IB/TY Oiliúint Barista Training
Noll 12
2023
Bl.6 Cruinniú Tuistí PTM 2023/4 6th Year
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2023 Coláiste na Tulchann