Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Turas Ranga Bl 2 School Trip

05-Deireadh Fómhair-22
Turas Ranga Bl 2 School Trip

A Thuismitheoirí, a chairde,

Mar is eol daoibh tá turas ranga 2ú bliana don bhliain acadúil seo curtha in áirithe go sealadach d’Ionad Eachtraíochta Lilliput sa Mhuileann gCearr don 10 Deireadh Fómhair.

€40 an duine an costas a chuimseoidh gníomhaíochtaí uile an lae agus lón (pizza).

Is féidir é seo a íoc ar chóras íocaíochta na scoile (MIT).

Clúdaíonn an scoil costas na mbusanna don turas seo.

Cuireadh eolas amach roimhe seo ar aip na scoile.

Ní mór d’aon dalta nach bhfreastalaíonn ar an turas freastal ar scoil de réir gnáth-amchlár na scoile.

Is é an dáta deiridh le haghaidh íocaíochta ná Déardaoin 6 Deireadh Fómhair ag 1pm.

As you are aware, the 2nd year class trip for this academic year has been provisionally booked for Lilliput Adventure Centre in Mullingar for 10th October.

The cost is €40 per person which will include all activities on the day and also lunch (pizza).

This can be paid on the school payment system (MIT).

The cost of the buses for this trip is covered by the school.

Information was sent out previously on the school app.

Any student not attending the trip must attend school as per normal school timetable.

Closing date for payment is Thursday 6th Oct at 1pm.

Grma

Noll 05
2022
Scoil dúnta
Noll 12
2022
Turas Erasmus chuig Berlin na Gearmáinse - Erasmus Trip
Noll 14
2022
Cruinniú Tuistí bl5 Scoil dúnta 15:08/ PTM bl 5 school closed 15:08
Noll 22
2022
Saoire an Gheimhridh - Winter Break
29-Samh-2022
faoi oibreacha feabhais ar an bhfoirgneamh scoile / about remedial works on the school building
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2022 Coláiste na Tulchann