Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

An Idirbhliain

Treoirlínte na CNCM anseo

NCCA Guidelines for Transition Year

Nascann an Idirbhliain le ranganna na máthairscoile chun réimse leathan d'imeachtaí agus eispéiris fhoghlama a chur ar fáil. Féach anseo

The Idirbhliain links with LCC TY groups to avail of a broad range of educational experiences. More here

Bealt 20
2024
Measúnuithe an tSamhraidh - Summer Assessments
Bealt 22
2024
Gradam na hIdirbhliana - TY Grad
Bealt 23
2024
Bronnadh Bhliain 6 - 6th Year Graduation
Bealt 31
2024
11:47 Saoire an tSamhraidh - College finishes for summer holidays
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15, D15 DY29.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2024 Coláiste na Tulchann