Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

An Idirbhliain

Treoirlínte na CNCM anseo

NCCA Guidelines for Transition Year

Nascann an Idirbhliain le ranganna na máthairscoile chun réimse leathan d'imeachtaí agus eispéiris fhoghlama a chur ar fáil. Féach anseo

The Idirbhliain links with LCC TY groups to avail of a broad range of educational experiences. More here

D.Fómh 10
2022
Turas Scoile bl 2 School Trip
D.Fómh 13
2022
Scoil Dúnta ag 2:25 Cruinniú Foirne Staff meeting school closes 2:25pm
D.Fómh 17
2022
Cuairt Erasmus go BAC - Dublin Erasmus Visit
D.Fómh 26
2022
Cruinniú Tuistí 2022/23 PTM bl 6
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2022 Coláiste na Tulchann