Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

An Idirbhliain

Treoirlínte na CNCM anseo

NCCA Guidelines for Transition Year

Nascann an Idirbhliain le ranganna na máthairscoile chun réimse leathan d'imeachtaí agus eispéiris fhoghlama a chur ar fáil. Féach anseo

The Idirbhliain links with LCC TY groups to avail of a broad range of educational experiences. More here

Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2023 Coláiste na Tulchann