Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

An Idirbhliain

Treoirlínte na CNCM anseo

NCCA Guidelines for Transition Year

Nascann an Idirbhliain le ranganna na máthairscoile chun réimse leathan d'imeachtaí agus eispéiris fhoghlama a chur ar fáil. Féach anseo

The Idirbhliain links with LCC TY groups to avail of a broad range of educational experiences. More here

Noll 04
2023
Scoil dúnta - College closed
Noll 07
2023
Lá Fiontraíochta - Enterprise Day
Noll 12
2023
IB/TY Oiliúint Barista Training
Noll 12
2023
Bl.6 Cruinniú Tuistí PTM 2023/4 6th Year
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2023 Coláiste na Tulchann