Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Bliain 1 Ionchasach/ Incoming 1st Years - Cur i láthair agus ábhair

Cur i láthair eolais faoin saol scoile agus naisc chuig na hábhair roghnacha. Beidh breis eolais ar fáil anseo freisin

Presentation from the Information evening and the links to the subjects are embedded. Additional information will be made available here also

Aib 03
2023
An Cháisc - Easter Break
Aib 17
2023
Turas Erasmus chuig an Iodáil - Erasmus Trip
Bealt 01
2023
Scoil dúnta
Bealt 18
2023
Dúnann an scoil ag 14:25 do chruinniú foirne - Staff meeting 14:24
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2023 Coláiste na Tulchann