Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Bliain 1 Ionchasach/ Incoming 1st Years - Cur i láthair agus ábhair

Cur i láthair eolais faoin saol scoile agus naisc chuig na hábhair roghnacha. Beidh breis eolais ar fáil anseo freisin

Presentation from the Information evening and the links to the subjects are embedded. Additional information will be made available here also

Bealt 06
2024
Lá Saoire Bainc Bank Holiday School closed
Bealt 14
2024
Cruinniú foirne Scoil ag dúnadh 14:25 College closed for Staff Meeting
Bealt 20
2024
Measúnuithe an tSamhraidh - Summer Assessments
Meith 03
2024
Saoire an tSamhraidh - College finishes for summer holidays
11-Már-2024
Scéim na leabhar - Book Scheme
07-Már-2024
Litir ón Roinn - Letter from the Department
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2024 Coláiste na Tulchann