Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Bord Bainistíochta (Meitheal Tulchann)

Is fochoiste de Bhord Bainistíochta na máthairscoile é Meitheal Tulchann a bhuaileann le chéile go tráthrialta le linn na scoilbhliana.

Pléitear gnéithe sonracha bainteach le forbairt agus dul chun cinn Choláiste na Tulchann. Is trí Ghaeilge a reáchtáiltear gnó Mheitheal Tulchann.

Cuirtear tuairisc ar an cruinnithe seo faoi bhráid an Bhoird. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi Bhord Bainistíochta LCC anseo

Meitheal Tulchann is a sub-committee of the LCC Board of Management which meets 3-4 times during the school year.

Issues regarding the growth and development of Coláiste na Tulchann are discussed. Meitheal Tulchann is conducted through Irish.

Details of these meeting are put before the LCC BOM. Further information regarding LCC's BOM can be found here here

74A8879E-BCC7-450E-8780-D09D2813FC7D.png

Is seo a leanas baill Mheitheal Tulchann:

Siobhán Moran - Príomhoide LCC/CNT

Daithí Ó Murchú - Príomhoide Tánaisteach LCC/CNT le cúram faoi leith do CNT

Evelyn Ní Raghaill - Stiúrthóir CNT

Siubhán Ní Leannáin Ní Fhionnlaoch - Ionadaí na foirne

Fergus Ó Loinsigh - ionadaí ó BB LCC

Mícheál Ó Donnabháin - ionadaí ó BB LCC

Eibhlín Lynch - ionadaí na dtuismitheoirí

Deirdre Macneil - ionadaí na dtuismitheoirí

Feabh 01
2023
Bréagscrúduithe Bl3 agus 6 Mock Exams
Feabh 06
2023
Lá Saoire Bainc Bank Holiday School closed
Feabh 08
2023
Cruinniú Tuistí 2022/23 PTM bl 1
Feabh 13
2023
Sos 1/2théarma Mid Term Break
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2023 Coláiste na Tulchann