Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Bord Bainistíochta (Meitheal Tulchann)

Is fochoiste de Bhord Bainistíochta na máthairscoile é Meitheal Tulchann a bhuaileann le chéile go tráthrialta le linn na scoilbhliana.

Pléitear gnéithe sonracha bainteach le forbairt agus dul chun cinn Choláiste na Tulchann. Is trí Ghaeilge a reáchtáiltear gnó Mheitheal Tulchann.

Cuirtear tuairisc ar an cruinnithe seo faoi bhráid an Bhoird. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi Bhord Bainistíochta LCC anseo

Meitheal Tulchann is a sub-committee of the LCC Board of Management which meets 3-4 times during the school year.

Issues regarding the growth and development of Coláiste na Tulchann are discussed. Meitheal Tulchann is conducted through Irish.

Details of these meeting are put before the LCC BOM. Further information regarding LCC's BOM can be found here here

74A8879E-BCC7-450E-8780-D09D2813FC7D.png

Is seo a leanas baill Mheitheal Tulchann:

Siobhán Moran - Príomhoide LCC/CNT

Daithí Ó Murchú - Príomhoide Tánaisteach LCC/CNT le cúram faoi leith do CNT

Evelyn Ní Raghaill - Stiúrthóir CNT

Siubhán Ní Leannáin Ní Fhionnlaoch - Ionadaí na foirne

Fergus Ó Loinsigh - ionadaí ó BB LCC

Mícheál Ó Donnabháin - ionadaí ó BB LCC

Eibhlín Lynch - ionadaí na dtuismitheoirí

Deirdre Macneil - ionadaí na dtuismitheoirí

D.Fómh 10
2022
Turas Scoile bl 2 School Trip
D.Fómh 13
2022
Scoil Dúnta ag 2:25 Cruinniú Foirne Staff meeting school closes 2:25pm
D.Fómh 17
2022
Cuairt Erasmus go BAC - Dublin Erasmus Visit
D.Fómh 26
2022
Cruinniú Tuistí 2022/23 PTM bl 6
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2022 Coláiste na Tulchann