Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Ceol agus Drámaíocht

Bhí an ceol mar chuid thábhachtach d'eispéireas foghlama an dalta ó thosaigh Coláiste na Tulchann.

Is féidir le daltaí CNT imeachtaí seach-churaclaim ceoil na máthairscoile a rochtain freisin. Tuilleadh eolais anseo

CNT students are welcome to participate in musical activities in LCC also. Find out more here

Cuirtear ceardlanna ceoil ar siúl agus ní fada ónár lámha na feadóga stáin sa rang Ghaeilge!

9BC9BBF4-345D-4D3B-A64E-AD68F3219DB0.jpeg

Glacaimid páirt gach bliain i Scléip. I 2018 bhí an scoil iomlán ar an ardán! Leanamar orainn ag glacadh páirte go fíorúil le linn aimsir Covid. Bhaineamar an-sult as an gcomórtas sa Chlasach i mbliana. Tosóimid ar an ullmhúchán don bhliain seo chugainn go luath

526C7F2F-8214-41AD-8171-94584EDEF859.jpeg

D8A166D1-3F7B-4EC3-9646-F8F660446DE6_1_201_a.jpeg

46063B08-1306-4244-B514-98D16C27B1BB.jpeg

EA185E15-B667-4422-8AAE-7E7D4BE95696.jpeg

Bunaíodh banna traidisiúnta mar chuid den rang 'Cultúr' agus tarlaíonn cleachtadh gach Déardaoin. Cuirtear fáilte roimh dhaltaí as gach bliainghrúpa páirt a ghlacadh ann

BCB36B52-6EF6-4672-883A-2E2F4DA88764.png

Is iomaí deis atá an don cheol - tuilleadh eolais anseo

Ceol sa Mháthairscoil - Music in LCC

Gan trácht ar an rang drámaíochta a tharlaíonn gach seachtain sa stiúideo rince, cuireann LCC/CNT ceoldráma ar siúl gach ré-bhliain.

On top of the weekly drama class that takes place in the Dance studio, LCC/CNT puts on a musical every second year.

Coimeád súil amach d'eolas maidir le "Back to the 80s", ceoldráma na bliana seo a chuirfear ar siúl in Earrach 2022.

IMG_5680.JPG

D.Fómh 02
2023
Scoil dúnta - School closed
D.Fómh 04
2023
IB/TY Feirm Causey Farm
D.Fómh 12
2023
Bl.1 7i.n. Teagmháil le Tuistí - Check & connect 1st Year parents
D.Fómh 24
2023
IB/TY Gleann Dá Loch Glendalough
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2023 Coláiste na Tulchann