Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Clár na Scoileanna Glasa

An Coiste Glas

Tá Coiste Glas an-ghníomhach ag LCC/CNT agus glacann daltaí ó gach bliainghrúpa páirt ann. Is tionscnamh faoi stiúir na ndaltaí é ar bronnadh trí Bhrat Glas air go dtí seo maidir le caomhnú Bruscair, Uisce agus Fuinnimh. Ardaíonn nan Coiste Glas feasacht ar shaincheisteanna comhshaoil agus cuireann siad gníomhartha agus pleananna i bhfeidhm a bhféadfadh torthaí tairbhiúla soiléire a bheith leo.

I mbliana táimid i mbun iarratais ar ár gceathrú bratach do cháilíocht an aeir. In ainneoin na ndeacrachtaí a bhaineann le Covid19 táimid ag déanamh ár ndícheall ár spriocanna a bhaint amach. Tá súil againn Seachtain Rothaíochta ar Scoil a eagrú gan mhoill. Coimeád súil amach!

Tuilleadh eolais anseo

Green Schools

LCC has a very active Green School committee with student engagement across all year groups. It is a student led initiative which to date has been awarded three Green Flags for Litter, Water, and Energy conservation. The Green Schools raise awareness of environmental issues and also implement actions and plans that can have tangible beneficial results.

This year we are in the process of applying for our fourth flag in the area of Air quality. Despite the difficulties posed by Covid19 we are doing our best to achieve our targets. We hope to organize a Cycle to School Week shortly. Watch this space!

More info anseo

Noll 04
2023
Scoil dúnta - College closed
Noll 07
2023
Lá Fiontraíochta - Enterprise Day
Noll 12
2023
IB/TY Oiliúint Barista Training
Noll 12
2023
Bl.6 Cruinniú Tuistí PTM 2023/4 6th Year
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2023 Coláiste na Tulchann