Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Clár na Scoileanna Glasa

An Coiste Glas

Tá Coiste Glas an-ghníomhach ag LCC/CNT agus glacann daltaí ó gach bliainghrúpa páirt ann. Is tionscnamh faoi stiúir na ndaltaí é ar bronnadh trí Bhrat Glas air go dtí seo maidir le caomhnú Bruscair, Uisce agus Fuinnimh. Ardaíonn nan Coiste Glas feasacht ar shaincheisteanna comhshaoil agus cuireann siad gníomhartha agus pleananna i bhfeidhm a bhféadfadh torthaí tairbhiúla soiléire a bheith leo.

I mbliana táimid i mbun iarratais ar ár gceathrú bratach do cháilíocht an aeir. In ainneoin na ndeacrachtaí a bhaineann le Covid19 táimid ag déanamh ár ndícheall ár spriocanna a bhaint amach. Tá súil againn Seachtain Rothaíochta ar Scoil a eagrú gan mhoill. Coimeád súil amach!

Tuilleadh eolais anseo

Green Schools

LCC has a very active Green School committee with student engagement across all year groups. It is a student led initiative which to date has been awarded three Green Flags for Litter, Water, and Energy conservation. The Green Schools raise awareness of environmental issues and also implement actions and plans that can have tangible beneficial results.

This year we are in the process of applying for our fourth flag in the area of Air quality. Despite the difficulties posed by Covid19 we are doing our best to achieve our targets. We hope to organize a Cycle to School Week shortly. Watch this space!

More info anseo

Bealt 25
2022
Gradam Na hIdirbhliana
Bealt 26
2022
Gradam an 6ú Bliain
17-Bealt-2022
A thuistí agus a chaomhnóirí - ar mhiste libh an suirbhé gearr thíos a líonadh - Dear parents and guardians, please take a moment to fill in the survey below to help us plan for supporting Mental Health in the School Community - One Good School
13-Bealt-2022
Beidh cruinniú múinteoirí ar an 17.05.2022 mar sin scaoilfear daltaí Choláiste na Tulchann ag 12:50 To facilitate a CNT staff meeting on the 17.05.2022 CNT students will be allowed home at 12:50 on Tuesday.
12-Bealt-2022
Tharla oscailt oifigiúil Mhol na Gaeilge ar an 28.04.2022 Mol na Gaeilge, Coláiste na Tulchann's new building on the LCC campus was opened officially on the 28.04.2022
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2022 Coláiste na Tulchann