Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

FMS/SSE

Féinmheastóireacht Scoile/ School Self-Evaluation

Is anseo a gheobhaidh tú eolas maidir le Féinmheastóireacht Scoile (School Self Evaluation) anseo ar champas oideachais LCC/CNT

You will find information on School Self Evaluation on the LCC/CNT educational campus here

Bealt 20
2024
Measúnuithe an tSamhraidh - Summer Assessments
Bealt 22
2024
Gradam na hIdirbhliana - TY Grad
Bealt 23
2024
Bronnadh Bhliain 6 - 6th Year Graduation
Bealt 31
2024
11:47 Saoire an tSamhraidh - College finishes for summer holidays
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15, D15 DY29.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2024 Coláiste na Tulchann