Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Féilire na hIdirbhliana/TY Calendar

Imeachtaí idirbhliana 2023/4 TY activities

 • 31ú Lúnasa Déardaoin – Ionad Eachtraíochta Chairlinn – Gníomhaíochtaí uisce don tógáil foirne.
 • 18ú Meán Fómhair Dé Luain – Avon Ri – Gníomhaíochtaí tógála foirne Grúpa A
 • 20ú Meán Fómhair Dé Céadaoin – Avon Ri – Gníomhaíochtaí tógála foirne Grúpa B
 • Deireadh Fómhair 4ú Céadaoin – Feirm Causey
 • Deireadh Fómhair 24ú Gleann dá Loch
 • Samhain 8ú and 9ú – Ceardlann ar Scileanna Tiomána le Jenny Woods
 • Samhain 14ú and 15ú Traenáil Fáilteachais le Fiona Dunne
 • Samhain 27ú - 1cd Nollaig - Taithí Oibre #1
 • Nollaig 7th Lá Fiontraíochta
 • Nollaig 12ú and 13ú Oiliúint mar Bharista le Fiona Dunne
 • Eanáir 29 - 9ú Feabhra - Taithí Oibre #2

 • August 31st Thursday – Carlingford Adventure Centre – Teambuilding water activities.
 • September 18th Monday – Avon Ri – Teambuilding activities Group A
 • September 20th Wednesday – Avon Ri – Teambuilding activities Group B
 • October 4th Wednesday – Causey Farm
 • October 24th Glendalough
 • November 8th and 9th – Driving Skills workshop with Jenny Woods
 • November 14th and 15th Hospitality Training with Fiona Dunne
 • November 27 - December 1 - Work Experience #1
 • December 7th Enterprise Day
 • December 12th and 13th Barista Training with Fiona Dunne
 • January 29 - February 9th. - Work Experience #2
Bealt 06
2024
Lá Saoire Bainc Bank Holiday School closed
Bealt 14
2024
Cruinniú foirne Scoil ag dúnadh 14:25 College closed for Staff Meeting
Bealt 20
2024
Measúnuithe an tSamhraidh - Summer Assessments
Meith 03
2024
Saoire an tSamhraidh - College finishes for summer holidays
11-Már-2024
Scéim na leabhar - Book Scheme
07-Már-2024
Litir ón Roinn - Letter from the Department
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2024 Coláiste na Tulchann