Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Imeachtaí

Glacann pobal Choláiste na Tulchann agus LCC páirt i go leor tograí teanga sa bhaile agus níos faide ón mbaile freisin

CNT and LCC take part in many initiatives to promote Gaeilge locally and further afield.

Cómhra - ó bunaíodh CNT i 2018, ghlacaimid páirt sa togra seo le Conradh na Gaeilge.

Is comhrá leanúnach Gaeilge é ‘Comhrá’ a bhíonn ar siúl ar líne gach bhliain. Glacann go leor grúpaí páirt sa ‘Comhrá’; grúpaí Gaeilge agus Gaeltachta, cumainn tríú leibhéal, scoileanna, clubanna CLG, stáisiúin raidió, craobhacha Chonradh na Gaeilge agus go leor grúpaí pobail eile!A054BE1A-1E7B-401E-9C3F-7E9E1B2AD379_4_5005_c.jpeg

‘Comhrá’ is an ongoing Irish conversation that takes place online every year. Many groups take part in the event ‘Comhrá’; Irish language and Gaeltacht groups, third level clubs and societies, schools, GAA clubs, radio stations, Conradh na Gaeilge branches and many other community groups!

Scléip - glacaimid páirt rialta i gcomórtas Scléip, beag beann ar an gCianfhoghlaim!

526C7F2F-8214-41AD-8171-94584EDEF859.jpegEA185E15-B667-4422-8AAE-7E7D4BE95696.jpeg55905CE2-9BEA-4CCE-BC3F-7F55D94D3C80.jpeg

Siansa

5D75765C-16C4-44B6-9015-C31E9AA6E7A0_4_5005_c.jpeg

An Banna Traid agus an Rang Cultúir

Cumarsáid le Cairde

ABD9FE20-A4A5-41CA-937F-D43A5A4ACF47.png

Turas Gaeltachta

69E0E42E-EDC5-4082-9C1B-27BF4461BEDC.png

Feachtas

Bealt 06
2024
Lá Saoire Bainc Bank Holiday School closed
Bealt 14
2024
Cruinniú foirne Scoil ag dúnadh 14:25 College closed for Staff Meeting
Bealt 20
2024
Measúnuithe an tSamhraidh - Summer Assessments
Meith 03
2024
Saoire an tSamhraidh - College finishes for summer holidays
11-Már-2024
Scéim na leabhar - Book Scheme
07-Már-2024
Litir ón Roinn - Letter from the Department
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2024 Coláiste na Tulchann