Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Leabharliostaí

Seo thíos na leabharliostaí don scoilbhliain 2023/2024.

Is féidir go leor de na leabhair a cheannach ar shuíomh Bookhaven.

Please find below the link to 2023/2024 school booklists.

Bliain 1 - Leabharliosta iomlán Full Booklist for 1st Year

Bliain 2 - Leabharliosta iomlán Full Booklist for 2nd Year

Bliain 3 - Leabharliosta iomlán Full Booklist for 3rd Year

Bliain 4 - Leabharliosta CNT & LCC - Full booklist/materials for Transition Year

Bliain 5 - Leabharliosta CNT & LCC - Full booklist for 5th Year

Litir chuig tuistí/caomhnóirí - Letter for Parents/Guardians 2023/2024

Bliain 2 agus Bliain 3:Tá na páipéir shamplacha as Gaeilge ar fáil i roinnt ábhair -

Some Junior Cycle subjects will require past exam papers (as gaeilge) in preparation for the Junior Cycle exams.

Idirbhliain - le deimhniú / tbc

Bliain 5 - le deimhniú/ tbc

Bookhaven QuickCodes

(Please refer to Booklist 2023/2024 above for correct lists - Bookhaven Links below awaiting update ).

Nasc do Bl.4 & BL.5 sa PDF cuí thuas - Links for TY & 5th Year in relevant PDF Doc above.

Bliain 1 - 1 st Year tkpx1y https://www.bookhaven.ie/booklists/view/index/?code=tkpx1y

Bliain 2 - 2nd Year tkpx2y https://www.bookhaven.ie/booklists/view/index/?code=tkpx2y

Bliain 3 - 3rd Year tkpx3y https://www.bookhaven.ie/booklists/view/index/?code=tkpx3y

Bealt 20
2024
Measúnuithe an tSamhraidh - Summer Assessments
Bealt 22
2024
Gradam na hIdirbhliana - TY Grad
Bealt 23
2024
Bronnadh Bhliain 6 - 6th Year Graduation
Bealt 31
2024
11:47 Saoire an tSamhraidh - College finishes for summer holidays
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15, D15 DY29.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2024 Coláiste na Tulchann