Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Leabharliostaí

Seo thíos na leabharliostaí don scoilbhliain 2022/23. Is féidir go leor de na leabhair a cheannach ar shuíomh Bookhaven.

Please find below the link to 2022/23 school books. Many of the items can be purchased from Bookhaven at the links below.

Bliain 1 - leabharliosta iomlán Full list for 1st Year

Litir chuig tuistí/caomhnóirí - Letter for Parents of Incoming 1st Years 2022-2023.

Bliain 2 - leabharliosta iomlán Full list for 2nd Year

Bliain 3 - leabharliosta iomlán Full list for 3rd Year

Bliain 2 agus Bliain 3:Tá na páipéir shamplacha as Gaeilge ar fáil i roinnt ábhair -

Is féidir íoc astu anois ar shuíomh na scoile tríd MIT.

Some Junior Cycle subjects will require past exam papers (as gaeilge) in preparation for the Junior Cycle exmas.

These can be ordered on the MIT School Payments System.

Idirbhliain - le deimhniú / tbc

Bliain 5 - le deimhniú/ tbc

Bookhaven QuickCodes

Bliain 1 - 1 st Year tkpx1y https://www.bookhaven.ie/booklists/view/index/?code=tkpx1y

Bliain 2 - 2nd Year tkpx2y https://www.bookhaven.ie/booklists/view/index/?code=tkpx2y

Bliain 3 - 3rd Year tkpx3y https://www.bookhaven.ie/booklists/view/index/?code=tkpx3y

D.Fómh 10
2022
Turas Scoile bl 2 School Trip
D.Fómh 13
2022
Scoil Dúnta ag 2:25 Cruinniú Foirne Staff meeting school closes 2:25pm
D.Fómh 17
2022
Cuairt Erasmus go BAC - Dublin Erasmus Visit
D.Fómh 26
2022
Cruinniú Tuistí 2022/23 PTM bl 6
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2022 Coláiste na Tulchann