Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Meáin na Scoile

Físeán Eolais faoi Choláiste na Tulchann a chuireann fís na scoile in iúl – Short video highlighting the mission of Coláiste na Tulchann

Glac cúpla nóiméad chun breathnú ar an bhfíseán gearr seo a chuireann fís Choláiste na Tulchann in iúl maille le na deiseanna oideachasúla atá ar fáil. Take a few moments to watch this short video highlighting Coláiste na Tulchann’s goals and the educational opportunities available with us.

Go tráthrialta le linn na bliana, eisíonn daltaí Choláiste na Tulchann nuachtlitir as Gaeilge faoi na himeachtaí éagsúla a bhíonn ar siúl

B5233F71-41FF-431B-9BD9-25B8B02BBEE9_4_5005_c.jpeg

Tuairisc Tulchann, Eagrán 1 2020-2021

Tuairisc Tulchann, Eagrán 2 2020-2021

Tuairisc Tulchann, Eagrán 3 2020-2021

Tuairisc Tulchann, Eagrán 4 2020-2021

Tuairisc Tulchann, Eagrán 1 2021-2022

Tuairisc Tulchann, Eagrán 2 2021-2022

Tuairisc Tulchann, Eagrán 3 2021-2022

Tuairisc Tulchann, Eagrán 4 2021-2022

Tuairisc Tulchann, Eagrán 1 2022-2023

Tuairisc Tulchann, Eagrán 2 2022-2023

Tuairisc Tulchan, Eagrán 1 2023-2024 - le teacht

Tuairisc Tulchann, Eagrán 2 2023 - 2024 - le teacht

Blaiseadh beag fíorúil ar na hÁbhair a chuirtear ar fáil i gColáiste na Tulchann – A virtual taste of the subjects offered at Coláiste na Tulchann

D’oibrigh na múinteoirí agus na daltaí le chéile chun físeáin eolais a chruthú ar na iPadanna a thabharfaidh eolas daoibh ar an hábhair éagsúla a mhúintear anseo faoi láthair. Cuirfear ábhair bhreise leis an liosta seo agus Coláiste na Tulchann ag dul i méid. Tá leagan Gaeilge, Béarla nó dátheangach ar fáil ach gliogáil ar an nasc cuí. Bainigí sult astu agus seolaigí ceisteanna chugainn, má ritheann ceann libh.

The teachers and students worked together to produce short multi-media presentations on the iPads on the subjects taught here in Coláiste na Tulchann. Additional subjects will be added to this as we grow. There is either an Irish, English or bilingual version, if you click on the links. Enjoy and send any questions to us.

Súil ar an bhfoirgneamh nua anseoquick peek at the new building, Mol na Gaeilge (The Gaeilge hub) and meet Príomhoide Siobhán Moran.

Conas a fheidhmíonn Aonad Lán-Ghaeilge LCC? How does the Aonad Lán-Ghaeilge work in LCC?

Buail le cuid den Fhoireann – Cuireadh leis an bhfoireann oidí i mbliana anseowe have been adding to the team and you can meet some of them

Seo chugaibh an físeán álainn a chuir na daltaí le chéile anseohere is the video starring students from 1-4 yr to give incoming 6thclass students an idea of the highlights of school-life here in CNT

Teicneolaíocht, Teagasc agus FoghlaimTechnology, Teaching and Learning

Turas fíorúil timpeall na scoile anseoVirtual tour of school and the practical rooms here

Gaeilge T1 GAE/ BRL

Béarla

Mata

Eolaíocht/ Science

Stair/ History

Tíreolas/ Geography

NTI/ MFL (Teangacha Fraincis & Gearmáinis)

Folláine/ Wellbeing

Grafaic Theicniúil/ Technical Graphics

Ealaín/ ArtG

Eacnamaíocht Bhaile/ Home Economics

Staidéar Gnó/ Business Studies

Teicneolaíocht, Teagasc agus FoghlaimTechnology, Teaching and Learning

Bealt 20
2024
Measúnuithe an tSamhraidh - Summer Assessments
Bealt 22
2024
Gradam na hIdirbhliana - TY Grad
Bealt 23
2024
Bronnadh Bhliain 6 - 6th Year Graduation
Bealt 31
2024
11:47 Saoire an tSamhraidh - College finishes for summer holidays
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15, D15 DY29.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2024 Coláiste na Tulchann