Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Measúnaithe Rangbhunaithe do Bl.2&3 CBAs

Measúnaithe Rangbhunaithe do Bl.2&3 CBAs

Eolas Faoi na Measúnuithe Rangbhunaithe (MRB) do Bhliainghrúpaí 2 & 3

Info about the Classroom Based Assessments (CBA) for 2nd and 3rd year groups

Seo chugaibh an t-eolas faoi na MRBanna

Please read through this information regarding CBAs

Seo thíos táblaí a léiríonn cén MRBanna atá le déanamh ag na daltaí i mblianta 2&3 i mbliana. Here is a table that shows the CBAs to be completed by this school year’s 2nd and 3rd years.

Tábla na MRBanna/CBAs

D.Fómh 10
2022
Turas Scoile bl 2 School Trip
D.Fómh 13
2022
Scoil Dúnta ag 2:25 Cruinniú Foirne Staff meeting school closes 2:25pm
D.Fómh 17
2022
Cuairt Erasmus go BAC - Dublin Erasmus Visit
D.Fómh 26
2022
Cruinniú Tuistí 2022/23 PTM bl 6
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2022 Coláiste na Tulchann