Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Polasaithe

77AC2EF3-255B-489F-94F7-D7E5A86CEB80.png

Mar bhall de champas oideachais Choláiste Pobail Bhaile Lotrail, cloíonn Coláiste na Tulchann le polasaithe na máthairscoile. Sa bhreis ar na polasaithe sin, tá Plean Teanga againn chun múineadh agus sealbhú na Gaeilge sa chomhthéacs tumoideachais a chur chun cinn.

As a constituent part of the LCC educational campus, Coláiste na Tulchann adheres to the same policies as the máthairscoil. In addition to the policies below, we have a Language Plan to promote teaching and learning of Irish in an immersion context.

De réir mar a fhorbraíonn an scoil, cuirfear leis na bearta a bhaineann go sonrach le Coláiste na Tulchann.

As the school develops, policies and procedures that pertain specifically to Coláiste na Tulchann.

Polasaí na hIdirbhliana / TY Policy (doiciméad dátheangach- bilingual version)

Aistriú/Transfer (doiciméad dátheangach- bilingual version)

Lón Meantóireachta - Céimeanna labhairt na Gaeilge / Mentoring lunch and the stages to support use of Gaeilge (doiciméad dátheangach- bilingual version)

Már 06
2024
Ceoldráma - Musical
Már 18
2024
Lá Saoire Bainc Bank Holiday School closed
Már 25
2024
Saoire na Cásca - Easter break
Aib 13
2024
CAT4 Grúpa A
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2024 Coláiste na Tulchann