Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Scrúduithe Tí - In-House assessments

Féach anseo ar shuíomh LCC chun socruithe na scrúduithe a dheimhniú

Please see here on LCC website for exam arrangements also

Bliain 2 - Second year:
Déanfar measúnuithe ar ábhair nach bhfuil MRB acu an téarma seo, nó ar ábhair ar mian leo scrúdú scríofa breise a thabhairt, le linn am ranga. Leanfaidh an 2ú bliain an gnáth-amchlár agus beidh Measúnuithe in-ranga más iomchuí. Beidh am faighte ag gach dalta d’aon scrúdú a d’fhéadfadh a bheith acu le linn teagaisc.
Assessments for subjects who do not have a CBA to report on this term, or subjects who wish to give a further written exam, will take place during class time. 2nd years will follow normal timetable and have in-class Assessments were advised by their oide. Each student will have received a time for any exam they may have in tutorial.

(Tabhair faoi deara le do thoil, go bhféadfadh athrú teacht ar amchlár na scrúduithe. Cuirfear daltaí agus tuismitheoirí/caomhnóirí ar an eolas agus déanfar an leathanach seo a uasdátú dá réir nó deimhneofar an t-eolas leis an dalta)

Téarma 1 Measúnuithe an Gheimhridh Samhain

Bréagscrúduithe deireadh Eanáir - Feabhra

Scrúduithe Stáit Meitheamh

Téarma 2 Measúnuithe, MRBanna Bl2 san áireamh (le deimhniú de réir ábhair)

(Please note, examination timetables are subject to change, all revisions will be notified to students and parents/guardians and updated on this page - alternatively the students will be made aware)

Term 1 Assessments November

Mock Examinations end of January /February

State Examinations June

Term 2 Assessments for 2nd years incl CBAs TBC according to subject

Bealt 06
2024
Lá Saoire Bainc Bank Holiday School closed
Bealt 14
2024
Cruinniú foirne Scoil ag dúnadh 14:25 College closed for Staff Meeting
Bealt 20
2024
Measúnuithe an tSamhraidh - Summer Assessments
Meith 03
2024
Saoire an tSamhraidh - College finishes for summer holidays
11-Már-2024
Scéim na leabhar - Book Scheme
07-Már-2024
Litir ón Roinn - Letter from the Department
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2024 Coláiste na Tulchann