Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Scrúduithe Tí - In-House assessments

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil na hamchláir scrúduithe in ann athrú, moltar do thuismitheoirí agus do dhaltaí amchlár na scrúduithe a sheiceáil gach tráthnóna ar eagla go mbeadh leasú riachtanach dosheachanta.

Please note, examination timetables are subject to change, parents and students are advised to check the exam timetable each evening in the unlikely but possible event that an amendment is necessary

Measúnuithe an tSamhraidh 2024

Bl.1 - 1st years

Beidh gnáthranganna acu tréimhsí 1,2,3 agus measúnuithe tréimhsí 4,5 Luan - Déardaoin. Scaoilfear abhaile iad ansin. Beidh feitheoireacht ar siúl ar dhaltaí an bhus amháin muna bhfuil litir sa dialann ag tabhairt ceada dóibh a mbealach féin a dhéanamh abhaile.

They will have regular classes during periods 1,2,3 and assessments during periods 4,5. Mon-ThursThey will then be allowed to go home. Only students who take the school bus service will be supervised during the last period, unless there is a letter in the dialann giving them permission to make their own way home.

Bl.5

Bíodh daltaí bhliain 5 i láthair don mheasúnú cuí ag an am cuí amháin.

Fifth year students must present for the relevant assessment at the appropriate time only.

Féach anseo ar shuíomh LCC chun socruithe na scrúduithe a dheimhniú

Please see here on LCC website for exam arrangements also

Bliain 2 - Second year:
Déanfar measúnuithe ar ábhair nach bhfuil MRB acu an téarma seo, nó ar ábhair ar mian leo scrúdú scríofa breise a thabhairt, le linn am ranga. Leanfaidh an 2ú bliain an gnáth-amchlár agus beidh Measúnuithe in-ranga más iomchuí. Beidh am faighte ag gach dalta d’aon scrúdú a d’fhéadfadh a bheith acu le linn teagaisc.
Assessments for subjects who do not have a CBA to report on this term, or subjects who wish to give a further written exam, will take place during class time. 2nd years will follow normal timetable and have in-class Assessments were advised by their oide. Each student will have received a time for any exam they may have in tutorial.

(Tabhair faoi deara le do thoil, go bhféadfadh athrú teacht ar amchlár na scrúduithe. Cuirfear daltaí agus tuismitheoirí/caomhnóirí ar an eolas agus déanfar an leathanach seo a uasdátú dá réir nó deimhneofar an t-eolas leis an dalta)

Téarma 1 Measúnuithe an Gheimhridh Samhain

Bréagscrúduithe deireadh Eanáir - Feabhra

Scrúduithe Stáit Meitheamh

Téarma 2 Measúnuithe, MRBanna Bl2 san áireamh (le deimhniú de réir ábhair)

(Please note, examination timetables are subject to change, all revisions will be notified to students and parents/guardians and updated on this page - alternatively the students will be made aware)

Term 1 Assessments November

Mock Examinations end of January /February

State Examinations June

Term 2 Assessments for 2nd years incl CBAs TBC according to subject

M.Fómh 12
2024
Scoil Dúnta Traenáil School closed Staff training
M.Fómh 17
2024
Scoil ag dúnadh luath 14:23 School closes early for Staff Meeting
M.Fómh 19
2024
Oíche Check&Connect Bl.1
M.Fómh 26
2024
Oíche Oscailte CNT/LCC Open Night
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15, D15 DY29.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2024 Coláiste na Tulchann