Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Scrúduithe Tí

(Tabhair faoi deara le do thoil, go bhféadfadh athrú teacht ar amchlár na scrúduithe. Cuirfear daltaí agus tuismitheoirí/caomhnóirí ar an eolas agus déanfar an leathanach seo a uasdátú dá réir)

Téarma 1 Measúnuithe an Gheimhridh 23ú go 26ú , 2021

Bréagscrúduithe 31ú Eanáir go 11ú Feabhra, 2022 - Féilire anseo

Scrúduithe Stáit 8ú go 26ú Meitheamh, 2022 - timetable here

Téarma 2 Measúnuithe, MRBanna san áireamh (le deimhniú)

(Please note, examination timetables are subject to change, all revisions will be notified to students and parents/guardians and updated on this page)

Term 1 Assessments November 23rd to 26th , 2021

Mock Examinations January 31st to February 11th, 2022

State Examinations June 8th to 26th, 2022

Term 2 Assessments incl CBAs TBC

D.Fómh 10
2022
Turas Scoile bl 2 School Trip
D.Fómh 13
2022
Scoil Dúnta ag 2:25 Cruinniú Foirne Staff meeting school closes 2:25pm
D.Fómh 17
2022
Cuairt Erasmus go BAC - Dublin Erasmus Visit
D.Fómh 26
2022
Cruinniú Tuistí 2022/23 PTM bl 6
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2022 Coláiste na Tulchann