Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Scrúduithe Tí

(Tabhair faoi deara le do thoil, go bhféadfadh athrú teacht ar amchlár na scrúduithe. Cuirfear daltaí agus tuismitheoirí/caomhnóirí ar an eolas agus déanfar an leathanach seo a uasdátú dá réir)

Téarma 1 Measúnuithe an Gheimhridh 23ú go 26ú , 2021

Bréagscrúduithe 31ú Eanáir go 11ú Feabhra, 2022 - Féilire anseo

Scrúduithe Stáit 8ú go 26ú Meitheamh, 2022 - timetable here

Téarma 2 Measúnuithe, MRBanna san áireamh (le deimhniú)

(Please note, examination timetables are subject to change, all revisions will be notified to students and parents/guardians and updated on this page)

Term 1 Assessments November 23rd to 26th , 2021

Mock Examinations January 31st to February 11th, 2022

State Examinations June 8th to 26th, 2022

Term 2 Assessments incl CBAs TBC

Bealt 25
2022
Gradam Na hIdirbhliana
Bealt 26
2022
Gradam an 6ú Bliain
17-Bealt-2022
A thuistí agus a chaomhnóirí - ar mhiste libh an suirbhé gearr thíos a líonadh - Dear parents and guardians, please take a moment to fill in the survey below to help us plan for supporting Mental Health in the School Community - One Good School
13-Bealt-2022
Beidh cruinniú múinteoirí ar an 17.05.2022 mar sin scaoilfear daltaí Choláiste na Tulchann ag 12:50 To facilitate a CNT staff meeting on the 17.05.2022 CNT students will be allowed home at 12:50 on Tuesday.
12-Bealt-2022
Tharla oscailt oifigiúil Mhol na Gaeilge ar an 28.04.2022 Mol na Gaeilge, Coláiste na Tulchann's new building on the LCC campus was opened officially on the 28.04.2022
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2022 Coláiste na Tulchann