Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Seirbhís Bhus Éireann - Bus Éireann Service

Seo chugaibh na sonraí chun clárú d'áit ar bhus Bhus Éireann.

Caithfidh do pháiste cónaí ar laghad 4.8km ón scoil. Applicants must live more than 4.8km away from the school.

Ina dhiaidh sin is féidir le duine ar bith cur isteach ar áit ar an mbus fiú ma chónaíonn tú níos gaire don scoil ná 4.8km. After that anyone on the route could apply for a ticket, even if they live less than 4.8km from the school.

Cláraigh ar shuíomh Bus Éirinn https://schooltransport.buseireann.ie/Account/Register

Ní thiocfaidh CNT suas. CNT does not come up as we share the roll number with LCC as the Aonad. Téigh le LCC agus marcáil - Concessionary Mark yourselves as concessionary when you create the account

Claraíonn gach duine mar concessionary. Cuir rphost chuig Bus Éireann ag rá go bhfreastalaíonn do pháiste ar an Aonad i LCC. Everyone registers as concessionary. Send Bus Éireann an email to state that your child /ren attend(s) the Aonad at LCC.

Beidh fianaise ag teastáil ó Bhus Éireann go bhfuil do pháist(í) ag freastal anseo. Tiocfaidh an cigire bus i dteagmháil leis an oifig. Rachaidh do stádas ó concessionary go eligible Bus Éireann will need proof that your child is attending here. Bus Éireann will contact the office to confirm that your child will be attending the Aonad lán-Ghaeilge Coláiste na Tulchann. Your status will change from concessionary to eligible.

Bronnfar spás ar na daoine 4.8km+ ar dtús. A place on the bus will be given first to those who live 4.8km + from the school.

Má chruthaítear an tseirbhís, beidh spásanna ann do dhaoine níos gaire don scoil mar concessionary. If the service runs, it is my understanding that any extra spaces can be given to students who live closer to the school as concessionary

Tuilleadh Eolais anseo. Further Information can be found here

Tá rialacha agus treoir maidir le taisteal ar sheirbhís Bhus Éireann anseo

bus side 1.jpeg

Bus Side 2.jpeg

Bealt 06
2024
Lá Saoire Bainc Bank Holiday School closed
Bealt 14
2024
Cruinniú foirne Scoil ag dúnadh 14:25 College closed for Staff Meeting
Bealt 20
2024
Measúnuithe an tSamhraidh - Summer Assessments
Meith 03
2024
Saoire an tSamhraidh - College finishes for summer holidays
11-Már-2024
Scéim na leabhar - Book Scheme
07-Már-2024
Litir ón Roinn - Letter from the Department
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2024 Coláiste na Tulchann