Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Siopa Wriggle ar líne

Is féidir cuairt ar thabhairt ar an siopa fíorúil ar líne anseo agus bain úsáid as cód na scoile 64020664

Click here to visit the online shop use the school code 64020664 when asked

-

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil an siopa ar líne WRIGGLE oscailte faoi láthair chun iPAD nua a cheannach do dhaltaí sa Chéad Bhliain 2022-23 (Dúnann sé ar an 14 Meitheamh 2022).

Please note that the WRIGGLE online store is currently open for new iPAD purchases for incoming 1st Year students 2022-23 (Closes June 14th 2022).

-

ÍOSLÓDÁIL PACA EOLAS AN TUISTE ANSEO nó TÉIGH GO :

DOWNLOAD PARENTS' PACK FOR MORE INFORMATION or GO TO :


- Roghnaigh SELECT ORDER agus is é cód scoile LCC ná 64020664

Féach an nasc thíos le haghaidh LEATHANACH Tuismitheoirí WRIGGLE ina bhfuil físeáin faisnéise agus treoracha sonracha:

- SELECT ORDER and LCC school code is 64020664

See link below for WRIGGLE PARENTS' PAGE containing information videos and step by step guides:

https://www.wriggle.ie/DDLETB_Parents_Page

https://family.wriggleconnect.ie/

https://teacher.wriggleconnect.ie/

https://www.wriggle.ie/microsoft

Bealt 06
2024
Lá Saoire Bainc Bank Holiday School closed
Bealt 14
2024
Cruinniú foirne Scoil ag dúnadh 14:25 College closed for Staff Meeting
Bealt 20
2024
Measúnuithe an tSamhraidh - Summer Assessments
Meith 03
2024
Saoire an tSamhraidh - College finishes for summer holidays
11-Már-2024
Scéim na leabhar - Book Scheme
07-Már-2024
Litir ón Roinn - Letter from the Department
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2024 Coláiste na Tulchann