Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Siopa iPAD Wriggle ar líne

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil an siopa ar líne WRIGGLE oscailte faoi láthair chun iPAD nua a cheannach do dhaltaí sa Chéad Bhliain 2024-2025 (Dúnann sé ar an 9 Iúil).

Please note that the WRIGGLE online store is currently open for new iPAD purchases for incoming 1st Year students 2024-2025 (Closes 9th July).

-

Is féidir cuairt ar thabhairt ar an siopa fíorúil ar líne anseo agus bain úsáid as cód na scoile 64020664

Click here to visit the online shop use the school code 64020664 when asked.

ÍOSLÓDÁIL PACA EOLAS AN TUISTE ANSEO nó TÉIGH GO :

DOWNLOAD the PARENTS' PACK FOR MORE INFORMATION or GO TO :

Féach an nasc thíos le haghaidh LEATHANACH Tuismitheoirí WRIGGLE ina bhfuil físeáin faisnéise agus treoracha sonracha:

See link below for WRIGGLE PARENTS' PAGE containing information videos and step by step guides:

https://www.wriggle.ie/DDLETB_Parents_Page

https://family.wriggleconnect.ie/

https://teacher.wriggleconnect.ie/

https://www.wriggle.ie/microsoft

FAO: TUISMITHEOIRÍ 1ú BLIAIN 2024-2025

Scéim Leabhar nua an Rialtais don scoilbhliain 2024/25

(Leabhair scoile saor in aisce do dhaltaí uile na Sraithe Sóisearaí iar-bhunscoile - Daltaí na Chéad Bhliana go dtí Daltaí na Tríú Bliana)

  • Tá scéim nua tugtha isteach ag an Rialtas ó thús na scoilbhliana nua 2024/25. Faoin scéim seo, cuirfidh an scoil gach leabhar scoile agus croí-acmhainní ranga ar fáil do dhaltaí i mblianta na Sraithe Sóisearaí in iar-bhunscoileanna go díreach.
  • Cuirfear leabhair scoile ar fáil saor in aisce do gach dalta ar iasacht ag tús na scoilbhliana. Cuirfidh an scoil acmhainní lárnacha ranga ar fáil saor in aisce do dhaltaí freisin.
  • Ní áireofar le maoiniú faoin scéim seo gléasanna digiteacha a cheannach
  • Beidh na leabhair scoile ar iasacht do na daltaí agus ní mór iad a thabhairt ar ais ag deireadh na scoilbhliana nó ag deireadh na Sraithe Sóisearaí (mar a chinneann an scoil) nó má fhágann an dalta an scoil.

FAO: 1st YEAR PARENTS 2024-2025

New Government Book Scheme for 2024/25 school year


(Free schoolbooks for all post-primary Junior Cycle students - 1st Year to 3rd Year Students)

  • The Government has introduced a new scheme from the start of the new school year 2024/25. Under this scheme all schoolbooks and core classroom resources for students in Junior Cycle years in post-primary schools will be provided to students directly by their school. ​
  • Schoolbooks will be provided free to every student on loan at the start of the school year. Core classroom resources will also be provided free to students by the school.​
  • Funding under this scheme will not include the purchase of digital devices​
  • The schoolbooks will be on loan to the students and must be returned at the end of the schoolyear or at the end of Junior Cycle (as decided by the school) or if the student leaves the school.

M.Fómh 12
2024
Scoil Dúnta Traenáil School closed Staff training
M.Fómh 17
2024
Scoil ag dúnadh luath 14:23 School closes early for Staff Meeting
M.Fómh 19
2024
Oíche Check&Connect Bl.1
M.Fómh 26
2024
Oíche Oscailte CNT/LCC Open Night
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15, D15 DY29.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2024 Coláiste na Tulchann