Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Stiúrthóir Choláiste na Tulchann

Is í Evelyn Ní Raghaill stiúrthóir Choláiste na Tulchann. Oibríonn sí go dlúth le Príomhoide LCC/CNT chun freastal ar riachtanais oideachais an tumoideachais do dhaltaí CNT agus pobal ionchuimsitheach le Gaeilge a chur chun cinn anseo ar champas oideachais LCC. Má bhíonn ceist ar bith agat faoi obair, spriocanna nó faoi shonraí maidir le Coláiste na Tulchann, Aonad Lán-Ghaeilge Choláiste Pobail Bhaile Lotrail, ná bíodh drogall ar bith ort teacht i dteagmháil ar cnat@ddletb.ie nó socraigh cruinniú/glaoch fóin ar 01 8228060

Evelyn Ní Raghaill is the stiúrthóir of Coláiste na Tulchann and works closely with LCC/CNT's Príomhoide to provide an immersive education experience for CNT students as Gaeilge and to promote an inclusive Irish-language language community here on campus. If you have further questions about the work, aims of require more information about Coláiste na Tulchann, LCC's Irish-medium Aonad, please do not hesitate to contact us at cnat@ddlteb.ie or ring the office 01 8228060

Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2023 Coláiste na Tulchann