Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Stiúrthóir Choláiste na Tulchann

Is í Evelyn Ní Raghaill stiúrthóir Choláiste na Tulchann. Oibríonn sí go dlúth le Príomhoide LCC/CNT chun freastal ar riachtanais oideachais an tumoideachais do dhaltaí CNT agus pobal ionchuimsitheach le Gaeilge a chur chun cinn anseo ar champas oideachais LCC. Má bhíonn ceist ar bith agat faoi obair, spriocanna nó faoi shonraí maidir le Coláiste na Tulchann, Aonad Lán-Ghaeilge Choláiste Pobail Bhaile Lotrail, ná bíodh drogall ar bith ort teacht i dteagmháil ar cnat@ddletb.ie nó socraigh cruinniú/glaoch fóin ar 01 8228060

Evelyn Ní Raghaill is the stiúrthóir of Coláiste na Tulchann and works closely with LCC/CNT's Príomhoide to provide an immersive education experience for CNT students as Gaeilge and to promote an inclusive Irish-language language community here on campus. If you have further questions about the work, aims of require more information about Coláiste na Tulchann, LCC's Irish-medium Aonad, please do not hesitate to contact us at cnat@ddlteb.ie or ring the office 01 8228060

Bealt 25
2022
Gradam Na hIdirbhliana
Bealt 26
2022
Gradam an 6ú Bliain
17-Bealt-2022
A thuistí agus a chaomhnóirí - ar mhiste libh an suirbhé gearr thíos a líonadh - Dear parents and guardians, please take a moment to fill in the survey below to help us plan for supporting Mental Health in the School Community - One Good School
13-Bealt-2022
Beidh cruinniú múinteoirí ar an 17.05.2022 mar sin scaoilfear daltaí Choláiste na Tulchann ag 12:50 To facilitate a CNT staff meeting on the 17.05.2022 CNT students will be allowed home at 12:50 on Tuesday.
12-Bealt-2022
Tharla oscailt oifigiúil Mhol na Gaeilge ar an 28.04.2022 Mol na Gaeilge, Coláiste na Tulchann's new building on the LCC campus was opened officially on the 28.04.2022
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2022 Coláiste na Tulchann