Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Tuistí Tulchann

Is tuismitheoirí agus caomhnóirí dhaltaí Choláiste na Tulchann iad Tuistí Tulchann a oibríonn i gcomhar le Comhairle Thuistí LCC.

Tuistí Tulchann represents the students of Coláiste na Tulchann and works in conjunction with LCC's Parents' Council.

Coiste 2023/4

Comhghairdeas mór agus gach rath ar obair an Choiste. Guímid rath faoi leith ar bhaill Tuistí Tulchann, fochoiste LCCPC, a bhaineann go sonrach le Coláiste na Tulchann.🎉
Ar aghaidh linn le Misneach, Síoda, Parnell, Mailpe,Lir,Cúchulainn agus de hÍde!
Seo thíos ainmneacha agus róil na n-oifigeach i mbliana.
Comh-Chisteoir LCC - Paul McCartney agus Fabio Garganego
Comhchathaoirligh an LCC- Jennifer Ryan agus Damien Plow
Rúnaí LCC - Gemma Toal

Tá fochoiste de Chomhairle na dTuistí ann anois ar a dtugtar Tuistí Tulchann agus seo a leanas ainmneacha agus róil a n-oifigeach;

Cathaoirleach: Karen Gillen
Rúnaí: Audrey McCormack
Cisteoir: Yvonne Caplice

Below are the names and roles of this years officers.
LCC Co-Treasurer's - Paul McCartney and Fabio Garganego
LCC Co-Chairs - Jennifer Ryan and Damien Plow
LCC Secretary - Gemma Toal
There is now a sub committee of the PC called Tuistí Tulchann and the names and roles of their officers are as follows;
Chairperson: Karen Gillen
Secretary: Audrey McCormack
Treasurer: Yvonne Caplice
Bealt 06
2024
Lá Saoire Bainc Bank Holiday School closed
Bealt 14
2024
Cruinniú foirne Scoil ag dúnadh 14:25 College closed for Staff Meeting
Bealt 20
2024
Measúnuithe an tSamhraidh - Summer Assessments
Meith 03
2024
Saoire an tSamhraidh - College finishes for summer holidays
11-Már-2024
Scéim na leabhar - Book Scheme
07-Már-2024
Litir ón Roinn - Letter from the Department
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2024 Coláiste na Tulchann